O NÁS » Předmět činnosti
Způsob pískování
Pískování skla je jedna z mnoha technik, díky které lze přenést požadovanou předlohu, (text, logo, obrázek apod.) na skleněný povrch. V našem případě se jedná o tzv. hloubkové pískování do více vrstev.
Tato metoda je charakteristická, tím že je časově náročnější a dražší. Výsledný motiv je však reliéfní - plastický.
Pískování motivů:
  • firemní loga
  • městské znaky a motivy, erby, hrady, zámky ...
  • sportovní poháry
  • lovecké motivy
  • rybářské motivy
  • hasičské znaky a motivy
  • něco pro vinaře - koštovky, dek. lahve, džbány, karafy
  • svatební číše a svatební motivy