OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1 Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí.

1.2. Závazná objednávka je potvrzením kupní smlouvy, vznikající v době převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání osobních údajů v objednávkovém formuláři.

1.3. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Nepřevezme-li kupující zásilku do data stanoveného Českou poštou zaslanou na dobírku, má právo prodejce vyžadovat po kupujícím cenu poštovného za nepřevzetí zásilky v plné výši, kterou prodávající stanovil a kupující odsouhlasil při objednání zboží na stránkách www.sklo-darek.cz . Náhrada škody je požadována do 3dnů od data nevyzvednutí s možností zapsání zákazníka na černou listinu neplatičů společnosti CERD.

1.4. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

 

2. Platební podmínky a cena zboží

2.1 Celková cena je tvořena cenou zboží a dopravného.

2.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a) v hotovosti na adrese Moravská 83, obchodní dům REAS ,Uherský Brod a to pouze po předchozí telefonické domluvě.

b) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  19-4997680287/0100


2.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

 

3. Odstoupení od smlouvy, reklamace
3.1. Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli pokud je zboží vadné je možné je vyměnit za bezvadné.
3.2. Na výrobky se vztahuje záruční doba dle platných právních předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním. To znamená, že se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude dle dohody se zákazníkem vrácena cena zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo se přestalo vyrábět
- změnila se cena dodavatele zboží
- vystavená cena zboží byla chybná

 

 

4. Práva prodávajícího a kupujícího

4.1. Dodavatel si vyhrazuje právo místo výměny zboží vrátit kupujícímu celou částku.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li cena stejná nebo nižší než na objednávce, kupující není kontaktován a zboží je mu dodáno za cenu v objednávce. V opačném případě prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu nové ceny. Kupující při takto upravených cenách má právo objednávku stornovat.

4.3. Odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.